Γεωργιάδου Β. ‘Ulrich Beck / Ulf Erdmann Ziegler (με φωτογραφίες του Timm Rautert), Μια Ζωή Δική μας. Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία που ζουμε, μτφρ- επιμέλεια Λένα Σακαλή’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 4, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 201-4, doi:10.12681/sas.746.