Γεωργιάδου Β. ‘Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 12, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 173-12, doi:10.12681/sas.771.