Παϊβανάς Δ. ‘Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 12, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 297-34, doi:10.12681/sas.777.