Τεπέρογλου Ε., Χατζηπαντελής Θ., και Ανδρεάδης Ι. ‘Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 25, Αύγουστος 2015, σσ. 37-63, doi:10.12681/sas.788.