Δεμερτζής Ν., και Ρουδομέτωφ Β. ‘Πολιτισμικό τραύμα: Μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 28, Αύγουστος 2015, σσ. 1-19, doi:10.12681/sas.818.