Βανδώρος Σ. ‘Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 26, Αύγουστος 2015, σσ. 151-64, doi:10.12681/sas.834.