Δεμερτζής Νίκος. ‘ 311 σελ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 33 (Ιούνιος 7, 2016): 213–216. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10270.