Λαμπροπούλου Μαντώ. ‘Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 38 (Ιανουάριος 21, 2019): 11–48. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/14175.