Μίσιου Κάρμεν Δημήτριος. ‘Προσφυγική Κρίση & "Αντιπροσφυγική Κινητοποίηση: Μια καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων με αιχμή το προσφυγικό στην Ελλάδα (2015- 2017)’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 38 (Ιανουάριος 21, 2019): 78–102. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 14, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/18342.