Κατσούλης Ηλίας. ‘ νεωτερική ή κάτι άλλο’;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 38 (Ιανουάριος 21, 2019): 103–139. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 9, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/19512.