Λιαλιούτη Ζηνοβία (Τζένη). ‘ Οξφόρδη 2018’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 39 (Δεκέμβριος 1, 2019): 164–166. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/21132.