Δεμερτζής Νίκος, και Γεωργιάδου Βασιλική. ‘Προλεγόμενα - Τεύχος 40’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 40 (Μάιος 1, 2021): 3–8. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/27172.