Βώβου Ιωάννα. ‘Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (συντονισμός-επιθεώρηση), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 40 (Μάιος 1, 2021): 192–195. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/27179.