Σιώμος Θωμάς. ‘Εθνικές Εκλογές 17ης Νοεμβρίου 1974: : «Μεταπολίτευση» και τηλεοπτικοποίηση του εκλογικού ανταγωνισμού’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος 12, 2024): 161–196. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/30854.