Γαρδικιώτης Αντώνης, και Πηλιούσης Αχιλλέας. ‘Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος 12, 2024): 101–133. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33155.