ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ. ‘Το πολιτικό κόμμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος 12, 2024): 225–228. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/34086.