Καρατζαφέρη Αγγελική. ‘David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 14 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 267–272. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/482.