Θεοδωρίδης Πέτρος. ‘Wilhelm Heinrich Roscher (1972/2003), ’Εφιάλτης’, στο James Hillman, Ο Πάνας και ο Εφιάλτης, Αρτεμίδωρου (2000), Ονειροκριτικά, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2005), Αρτεμίδωρος και Φρόυντ, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και λογοτεχνικά όνειρα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 17 (Αύγουστος 27, 2015): 383–390. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/511.