Λαμπροπούλου Έφη, Παπαμανώλης Νίκος, Μπακιρλή Εριφύλη, Αγγελή Στέλλα, και Μπακάλη Ελευθερία. ‘Ο δημόσιος λόγος περί ’διαφθοράς’ και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 20 (Αύγουστος 10, 2015): 219–240. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/526.