Δεμερτζής Νίκος. ‘Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 5 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 83–101. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/545.