Καφέ Αναστασία. ‘Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass Politics in Tough Times. Opinions, Votes and Protest in the Great Recession’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 32 (Ιούλιος 20, 2015): 211–217. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/570.