Λάβδας Κώστας Α. ‘Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 2 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 27–52. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/608.