Δημητράκος Δημήτρης. ‘Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 2 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 171–196. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/612.