Χριστόπουλος Δημήτρης. ‘Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισμικό;) όριο: η μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 30 (Ιούλιος 20, 2015): 41–74. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 10, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/643.