Φραγκουδάκη Άννα. ‘Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 30 (Ιούλιος 20, 2015): 105–150. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/645.