Γεωργιάδου Βασιλική. ‘Σ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 19 (Αύγουστος 26, 2015): 243–256. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/669.