Λάβδας Κώστας. ‘Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 1 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 163–172. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/688.