Βαρουξάκης Γιώργος. ‘F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 1 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 179–182. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/690.