Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. ‘Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 277–286. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 24, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/731.