Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. ‘Gilbert Hottois Et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie De Bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 287–288. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/732.