Γεωργιάδου Βασιλική. ‘Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 12 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 173–212. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/771.