Παϊβανάς Δημήτρης. ‘Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 12 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 297–334. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 10, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/777.