Τεπέρογλου Ευτυχία, Χατζηπαντελής Θεόδωρος, και Ανδρεάδης Ιωάννης. ‘Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος 7, 2015): 37–63. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/788.