Λογοθέτης Ηρακλής. ‘Υπόθεση Moosbrugger’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος 7, 2015): 155–161. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/794.