Βλάχος Γεώργιος Κ. ‘Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 27 (Αύγουστος 7, 2015): 125–139. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/809.