Δεμερτζής Νίκος, και Ρουδομέτωφ Βίκτωρ. ‘Πολιτισμικό τραύμα: Μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 28 (Αύγουστος 7, 2015): 1–19. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/818.