Ρουδομέτωφ Βίκτωρ, και Χρίστου Μιράντα. ‘To ’1974’ ως πολιτισμικό τραύμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 28 (Αύγουστος 7, 2015): 51–80. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/820.