Γκούσκος Δημήτρης, και Στάιου Ελένη. ‘Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.Gr’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος 10, 2015): 115–124. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/907.