Δεμερτζής Νίκος. ‘John Keane, The Life and Death of Democracy’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος 10, 2015): 159–163. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/909.