Μυλωνάς Χάρης Γ. ‘Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 11 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 1–35. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/915.