Βερβενιώτη Τασούλα. ‘Μια αδημοσίευτη μαρτυρία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 11 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 143–169. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/920.