Μπασκόζος Ι. Ν. ‘Σάσκια Σάσεν, Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 11 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 286–288. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/929.