1.
Κόρδας Γ. Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989. SAS [διαδίκτυο]. 7 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];34:212-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10258