1.
Δεμερτζής Ν. Ούλριχ Μπεκ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση;, μτϕρ. Γιώργος παυλόπουλος, προλεγόμενα Νίκος Κοτζιάς, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999, 311 σελ. SAS [διαδίκτυο]. 7 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];33:213-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10270