1.
Καφέ Α. Ριζοσπαστισμός ή/και απάθεια. Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. SAS [διαδίκτυο]. 12 Φεβρουάριος 2017 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];35:69-101. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10615