1.
Λαμπροπούλου Μ. Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016. SAS [διαδίκτυο]. 21 Ιανουάριος 2019 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];38:11-48. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/14175