1.
Γιαννίτσης Α, Ζωγραϕάκης Σ. Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης. SAS [διαδίκτυο]. 9 Ιανουάριος 2018 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];36:45-77. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/15737