1.
Μίσιου ΚΔ. Προσφυγική Κρίση & "Αντιπροσφυγική Κινητοποίηση: Μια καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων με αιχμή το προσφυγικό στην Ελλάδα (2015- 2017). SAS [διαδίκτυο]. 21 Ιανουάριος 2019 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];38:78-102. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/18342