1.
Κατσούλης Η. Η Ελληνική κοινωνία: Προ-νεωτερική, νεωτερική ή κάτι άλλο;. SAS [διαδίκτυο]. 21 Ιανουάριος 2019 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];38:103-39. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/19512