1.
Λιαλιούτη Ζ (Τζένη). Vaia Doudaki & Nico Carpentier (επιμ.), Cyprus and its conflicts: representations, materialities, and cultures, Berghahn Books, Νέα Υόρκη & Οξφόρδη 2018. SAS [διαδίκτυο]. 1 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];39:164-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/21132